Технически данни


ИЗХОДНА МОЩНОСТ              до 250 W

ЧЕСТОТА                                      6.8 MHz

АПЛИКАТОРИ                             4-ПОЛЯРЕН ЗА ТЯЛО
                                                       2-ПОЛЯРЕН ЗА ЛИЦЕ

ТЕМПЕРАТУРНИ ДАТЧИЦИ      IR-СЕНЗОРИ ЗА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ
                                                     
ПАНИК-БУТОН                            БУТОН ЗА ВНЕЗАПНО ПРЕКЪСВАНЕ

ЗАХРАНВАНЕ                              220-230 V AC 50/60HZ

КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ    до 600 W


© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн