Новини


На 15.06.2010 НСК "Здраве и красота" и АМСПИКЗ (Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве) организираха пресконференция в отговор на редица медийни публикациии уронващи престижа на бранша, както и срещу опитите за противопоставяне на професионалните съсловия на лекарите-дерматолози и козметиците. В тази връзка публикуваме официалното становище на НСК и АМСПИКЗ.


СТАНОВИЩЕ на АМСПИКЗ и НСК

относно разработвания МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КОЗМЕТИЧНА (ЕСТЕТИЧНА) ХИРУРГИЯ" и различни медийни публикации във връзка с дейността на козметичните салони

Коментираният стандарт третира изискванията за приложение на определени хирургични операции, терапии и манипулации, когато става дума за КЕХ (козметична естетична хирургия), което означава, че според своя обхват, той реглментира клинични практики, а не козметични услуги. В този смисъл стандартът е приложим за медицински кабинети, клиники и болници. Регламентацията на дейността на козметичните салони би следвало  да стане по отделна наредба на МЗ, третираща конкретно дейността на козметичните салони, каквато очакваме скоро да бъде разработена. Разширителното тълкуване на един медицински стандарт е некоректно от правна гледна точка, или казано по друг начин регламент отнасящ се до медицината не може да се отнася разширително върху друга област - в случая козметичната услуга.

Тълкуването на един стандарт като забрана или ограничаване за осъществяване на стопанска дейност е недопустимо, защото противоречи както на основните принципи на правото, така и на международната практика. Апаратната козметика с приложение на високотехнологична апаратура е най-бързо развиващото се направление на професионалната козметика в световен мащаб и не съществува такава държава, в която да е наложена забрана за употреба на хай-тек апаратура при извършване на козметични услуги. Съществуват различни регламентации за приложението на такава апаратура в различните страни, но тези регламентации са свързани с техническите параметри, обучението за работа и правилното приложение на апаратурата, а не с това дали операторът на такава техника е лекар или козметик. При повечето апаратури има и разделение между протоколите за работа, като производителите предоставят отделни протоколи за медицинско приложение и съответно за козметично приложение.

Ограничаването, лицензирането или забраната за осъществяване на определена стопанска дейност може да става единствeно с нормативен акт. Обхватът на дадена професия – в конкретния случай „Козметик” е регламентиран с Държавни образователни изисквания (ДОИ), Наредба № 8 от 05.02.2010 за придобиване на квалификация по професията "Козметик" (В сила от 05.03.2010, Издаден от Министерството на образованието, младежта и науката, Обн. ДВ. бр.18 от 05.03.2010). В профила на професията „Козметик” е ясно посочено, че една от компетенциите е работата със специализирана апаратура. Всякакви други интерпретации от заинтересовани лица, чрез техни медийни изяви нямат правна стойност.

За да се избегнат по-нататъшни опити за уронване престижа на козметичния бранш се обръщаме към всички наши търговски партньори да се включат активно в работата на АМСПИКЗ, като станат нейни членове. Редът и условията за членство, уставът на организацията и нейните основни цели ще намерите на официалния интернет сайт http://www.amspikz.bg./

© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн