Наем


Апаратурата се предоставя за ползване само след преминат курс за обучение. Курсът е безплатен и се провежда в демонстрационния ни център, чийто адрес и телефони са посочени в секцията "Контакти". Монтажът и демонтажът на апаратурата се извършват от квалифициран специалист на МАТИС БЪЛГАРИЯ.

За апаратура за селективна фототермолиза (IPL) клиентът заплаща наем, който се определя според броя на изразходваните импулси отчетен от брояча на машината. Заплаща се застраховка на апаратурата в размер на 2.50 лв на ден. Доставките за София са безплатни. Когато апаратурата се доставя до обект извън София, наемателят заплаща транспортни разходи в размер на 0.20 лв за километър в двете посоки.
 
За апаратура за радиочестотен лифтинг (RF) клиентът заплаща наем в размер на 70 лева на ден и застраховка в размер на 2 лева на ден. Доставките за София са безплатни. Когато апаратурата се доставя до обект извън София, наемателят заплаща транспортни разходи в размер на 0.20 лв за километър в двете посоки.

Молим нашите клиенти да заявяват график за наемане на апаратура поне една седмицa преди началната дата на ползване.
 
График за наемане на апаратура можете да заявите  на телефон 0894-360-530.

© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн