Продажба на нова апаратура


RECORD-618 CLASSIC
апаратура за селективна фототермолиза
IPL-технология
Цена: 40 000 лв (с ДДС)

BODY SHAPE RF
апаратура за радиочестотен лифтинг
RF-технология
Цена: 24 000 лв (с ДДС)
 

BODY SHAPE RF + FRACTIONAL HEAD
апаратура за радиочестотен лифтинг с допълнителен апликатор с фракционна глава
RF-технология
Цена: 30 000 лв (с ДДС) 

 

Срок на доставка: до 2 седмици от дата на плащане.
При налична на склад апаратура доставката се извършва до 2 дни от дата на плащане.

Обучение: безплатно обучение за персонал до 3 оператора. Обучението се провежда от инструктор на МАТИС БЪЛГАРИЯ в демонстрационния ни център.

Гаранционен период: 12 месеца.
Сервизна поддръжка и експлоатационно обслужване се осугуряват за целия период на ползване след изтичане на гаранцията срещу заплащане съгласно действащия ценоразпис на фирмения сервиз.© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн