Технически данниДължина на вълната: 420-1100 nm

Работно поле: 50 x 15 mm

Максимална енергия на светлинния поток: 22 J/cm2

Интерфейс: Цифрово управление с LCD-индикация

Управление: Сензорни бутони на контролния панел

Време за презареждане: 1-2 секунди

Живот на лампата: 200 000 импулса

Захранване: 220-230V AC

Система за охлаждане: въздушна

Тегло: 40 Kg
 
Габарити: 44 x 45 x 100 cm


© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн