Обучение


МАТИС БЪЛГАРИЯ осигурява безплатно обучение за екипите на своите клиенти. Обучението е разделено на две части: теоретична и практическа и се провежда в демонстрационния ни център.

Адресът на демонстрационния център и карта на местоположението ще намерите в секцията "Контакти".

За запознаване с всички нови подходи и протоколи за приложение на апаратурите се организират текущи семинари.

© 2006   | МАТИС БЪЛГАРИЯ ООД   |  Validate: CSS 2 | XHTML Developed by: ИриДа Дизайн